..

.

.

برحسب آخرین قیمت آذرماه نودوچهار

انبر پانچ آلمانی  کناف                         قیمت              ۲۲۰۰۰۰     تومان

 

انبر پانچ  ایرانی کناف                          قیمت              ۶۵۰۰۰       تومان

 

غلتک سوزنی   کناف                          قیمت              ۲۷۰۰۰       تومان

 

تیغه رنده فلزی پانل کناف                     قیمت              ۸۰۰۰        تومان

 

رنده جیبی پانل کناف                          قیمت              ۱۷۵۰۰       تومان

 

تیغه یدک رنده جیبی کناف                   قیمت              ۷۰۰۰        تومان

 

تیغه پخ زن ده تایی کناف                      قیمت              ۱۰۰۰۰      تومان

 

پخ زن ۲۲ و۴۵  درجه ایرانی کناف            قیمت              ۷۵۰۰۰      تومان

 

جک پایی غلتکی کناف                         قیمت              ۲۰۰۰۰      تومان

 

کرنر بید کوب با چکش لاستیکی کناف      قیمت              ۷۰۰۰۰      تومان

 

گیره نصب سازه زیرسازی المانی کناف      قیمت             ۵۰۰۰۰      تومان

 

دستگاه نصب تیپ دوکاره  کناف                قیمت             ۶۳۰۰۰      تومان

 

گان درزگیری تفنگی چسب ۲۳سانتی کناف    قیمت         ۲۸۰۰۰      تومان

 

همزن مخلوطکن کناف                            قیمت              ۱۶۰۰۰      تومان

 

ظرف استیلی تهیه بتونه کناف                  قیمت             ۱۵۰۰۰       تومان

 

ظرف پلاستیکی تهیه بتونه کناف               قیمت             ۸۰۰۰         تومان

 

کاردک زاویه خارجی کناف                        قیمت             ۱۹۰۰۰        تومان

 

کاردک زاویه داخلی کناف                         قیمت             ۱۹۰۰۰        تومان  

 

کاردک بتونه بادسته پیچ گوشتی              قیمت              ۲۲۰۰۰        تومان

 

لیسه ۲۰سانتی کناف                             قیمت              ۱۸۰۰۰        تومان

 

لیسه ۳۰ سانتی کناف                            قیمت               ۳۵۰۰۰       تومان

 

لیسه نازک کاری ۵۰سانتی کناف               قیمت              ۱۷۰۰۰       تومان

 

ماله نازک کاری بزرگ کناف                       قیمت               ۱۸۰۰۰       تومان

 

ماله نازک کاری متوسط کناف                    قیمت               ۱۹۰۰۰       تومان

 

سمباده دستی پلاستیکی کناف                قیمت               ۱۵۰۰۰       تومان

 

صفحه سمباده مشبک ده تایی کناف          قیمت                ۲۴۰۰۰       توامان

 

انبر پرس بولت پروانه ای کناف                     قیمت               ۲۵۰۰۰        تومان

 

قطعه پیچ بندسردریل کناف                         قیمت               ۵۲۰۰۰        تومان

 

مترنواری فلزی ۵متری کناف                        قیمت                ۱۰۰۰۰       تومان

 

ریسمان رنگی چاک لاین کناف                    قیمت                ۱۲۰۰۰       تومان

 

جک نگهدارنده قائم پانل کناف                     قیمت                 ۸۰۰۰۰       تومان

 

بالابرپانل سقفی کناف                               قیمت                ۳۸۰۰۰۰      تومان

 

 برای خرید وسایل کامل ابزار کار کناف حدود دومیلیون و هشتصد هزار تومان باید درنظر بگیرید

 

 

مسئول فروش : ۰۹۱۳۹۱۱۶۹۸۶      محقق